Thế cờ giang hồ vỉa hè đáng phải suy ngẫm!!

Cờ thế giang hồ xuất phát từ những nghệ nhân thời xưa mới lao tâm khổ trí, tìm mọi cách để có được những ván cờ ngày càng khó. Nhờ vậy ngày nay chúng ta mới có hàng loạt ván cờ hay.

Các ván cờ giang hồ đều có điểm chung là chiêu pháp ảo diệu, biến hóa phức tạp, nhưng thoạt nhìn lại thấy rất ngon ăn.

https://www.youtube.com/watch?v=ijMjdMERQ-U

Bình luận