Nghiệp cờ đen đỏ

Nghiệp cờ đen đỏ   Trong khắc nghiệt của cuộc sống, có trăm ngàn vạn nghề để mưu sinh, nhưng có một nghề… “mưa ngủ, nắng nghỉ, mát trời đi chơi”, được các bậc “kỳ vương” nhá nhẩm “hạ” bằng câu thơ “Cờ tiên, rượu