BXH chung cuộc và lễ trao thưởng tại giải vô địch cờ tướng đoàn thể toàn Trung Quốc 2018

 

BXH chung cuộc giải vô địch cờ tướng đoàn thể toàn Trung Quốc 2018

A.Bảng Nam:

 

1.Quán quân: Đội tuyển Hắc Long Giang (Triệu Quốc Vinh,Hác Kế Siêu,Thôi Cách,Hà Vĩ Ninh)
2.Á quân: Đội tuyển Tứ Xuyên (Trịnh Duy Đồng,Mạnh Thần,Lý Thiếu Canh,Tôn Hạo Vũ)
3.Quý quân: Đội tuyển Thượng Hải (Tôn Dũng Chinh,Tạ Tĩnh,Vạn Xuân Lâm,Nhiếp Thiết Văn)
4.Điện quân: Đội tuyển Hàng Châu (Vương Thiên Nhất,Triệu Kim Thành,Quách Phụng Đạt,Như Nhất Thuần)
5.Hạng 5: Đội tuyển Quảng Đông (Hứa Quốc Nghĩa,Trương Học Triều,Trình Vũ Đông,Hoàng Hải Lâm)
6.Hạng 6: Đội tuyển Hạ Môn (Trịnh Nhất Hoằng,Trần Hoằng Thịnh,Trương Thân Hoành,Trương Thành Sở)
B.Bảng Nữ:
1.Quán quân: Đội tuyển Quảng Đông (Trần Lệ Thuần,Trần Hạnh Lâm,Thời Phụng Lan)
2.Á quân: Đội tuyển Bắc Kinh (Đường Đan,Lưu Hoan,Lưu Ngọc)
3.Quý quân: Đội tuyển Chiết Giang (Đường Tư Nam,Trần Thanh Đình,Ngô Khả Hân)
4.Điện quân: Đội tuyển Hà Bắc (Vưu Dĩnh Khâm,Trương Đình Đình,Vương Tử Hàm)
5.Hạng 5: Đội tuyển Tứ Xuyên (Ngọc Tư Nguyên,Lương Nghiên Đình,Lang Kỳ Kỳ)
6.Hạng 6: Đội tuyển Hồ Bắc (Tả Văn Tĩnh,Lâm Diên Thu,Đào Đình Vũ)

 


Nguồn: KyBaiTV

Bình luận