Mã Tây Phương – Mã Đông Phương

Mã Tây phương, tức là quân Mã trong Cờ Vua, không bị ràng buộc bởi khái niệm gọi là nước cản như Mã Đông phương, tức là quân Mã ở trong Cờ Tướng. Vì thế, Mã Tây phương có tầm nhìn khoáng đãng và nước

Những giai thoại trong làng cờ tướng

Cách đây nửa thế kỷ, làng cờ Nha Trang xuất hiện chàng thanh niên tên Nguyễn Xí (Bảy Xí) với tài nghệ “siêu quần”, đánh đâu thắng đó khiến giới cờ tướng khắp 7 tỉnh miền Trung không đâu không nghe danh tiếng. Ngay từ