Thế cờ 1 triệu năm mới xuất hiện một lần

Đây là một thế cờ giang hồ kỳ lạ có tên gọi là “Tiểu Khưu Dẫn” 1 triệu năm mới xuất hiện một lần, cấu trúc bất ngờ lý thú đi ngược với suy đoán của nhiều người.

Mời các bạn cùng tham khảo!

https://www.youtube.com/watch?v=Pd61yCmgz3k

Bình luận