Thế cờ trăm bẫy tinh vi bày trên đường phố

Thế cờ có tên “Tiểu Câu Ngư”, một thế cờ giang hồ rất nhiều cạm bẫy và thường gặp trên vỉa hè ở Việt Nam.

Nếu các bạn mới nhìn thấy lần đầu thì thoạt nhiên ai cũng sẽ bị đánh lừa mà thôi!

 

Bình luận