CỜ TƯỚNG: 3 ván đấu chơi PHÁO ĐẦu đối công kịch liệt

Cờ tướng: 3 ván đấu chơi PHÁO ĐẦu đối công kịch liệt:

Ván 1: Lý Nghĩa Đình bại Hà Thuận An

Ván 2: Lý Nghĩa Đình thắng Hà Thuận An

Ván 3: Hà Thuận An thắng Lý Nghĩa Đình

 

Nguồn: Thắng Nguyễn

Bình luận