Cờ Tướng Tàn Cuộc Pháo Mã Tốt Đỉnh Cao Triệu Hâm Hâm Và Lưu Tông Trạch

Cờ Tướng Tàn Cuộc Pháo Mã Tốt Đỉnh Cao Triệu Hâm Hâm Vs Lưu Tông Trạch Trong ván đấu này danh thủ lục mạch thần kiếm Triệu Hâm Hâm là người cầm quân đỏ được quyền đi trước và danh thủ Ngạc Châu Sư Trưởng Lưu Tông Trạch là người cầm quân đen đi sau. Ván đấu được diễn ra tại giải cờ nhanh Nghĩa Ô Thượng Khê Bôi 2019. Mỗi bên có thời gian là 10 phút, sau mỗi nước đi sẽ được cộng thêm 3 giây vào đồng hồ. Mời các bạn cùng theo dõi.

Nguồn: Thắng Nguyễn

 

Bình luận