Cờ Tướng Tàn Cuộc Xe Mã Tốt Của Lục Mạch Thần Kiếm Triệu Hâm Hâm

Cờ Tướng Tàn Cuộc Xe Mã Tốt Của Lục Mạch Thần Kiếm Triệu Hâm Hâm.

Trong ván đấu này danh thủ Triệu Hâm Hâm là người cầm quân đỏ được quyền đi trước và danh thủ Vương Thiên Nhất là người cầm quân đen đi sau.

Mời các bạn cùng theo dõi.

 

Nguồn: Thắng Nguyễn

Bình luận