Cờ Tướng Thiên Mã Vương Mạnh Thần Hạ Cao Thủ Số 1 Kỳ Đàn Trung Hoa

Cờ Tướng Thiên Mã Vương Mạnh Thần Hạ Cao Thủ Số 1 Kỳ Đàn Trung Hoa Trong ván đấu này thiên mã vương Mạnh Thần là người cầm quân đỏ được quyền đi trước và cao thủ số 1 kỳ đàn Trung Hoa ngoại tinh lai khách Vương Thiên Nhất là người cầm quân đen đi sau.

Ván đấu diễn ra vào năm 2016.

Mời các bạn cùng theo dõi.

 

Nguồn: Thắng Nguyễn

Bình luận