Đẳng cấp trung tàn quốc tế Đại Sư Đào Quốc Hưng

Trạng cờ đất Việt 2017 : Đào Quốc Hưng ( HCM ) vs Nguyễn Duy Minh ( Đồng Nai )

Nguồn: Thăng Long Kì Đạo

Bình luận