Hồng Trí – Kỳ vương lưu lạc !!!

lược dịch: nghiadiamusuong@dichnhac.com nguồn: baidu.com Hồng Trí ( trái ) – tại Thiên Thiên Tượng Kỳ giáp cấp liên tái 2017 !!! Giờ đây Hồng Trí có lẽ đã quá nổi tiếng, mọi người vẫn hay gọi anh là “Hồng thiên vương” hoặc “trung tượng kỳ