Đệ nhất cao thủ Hứa Ngân Xuyên chỉ 23 chiêu kết thúc Vương Thiên Nhất số 1 Trung Quốc

Chỉ với 23 nước cờ Hứa Ngân Xuyên đã buộc Ngoại Tinh Lai Khách Vương Thiên Nhất kì thủ số 1 của Trung Quốc phải buông cờ chịu thua .
Vòng 2 Tịnh Nguyệt Bôi 2016 : Hứa Ngân Xuyên 2-0 Vương Thiên Nhất

https://www.youtube.com/watch?v=CLx28OYg88M

Bình luận