Đệ Nhất Giang Hồ Thế – Thất Tinh Tụ Hội

 Thế cờ Thất Tinh Tụ Hội lai tạo hay còn gọi là Bát Tinh Tụ Hội – một trong thế cờ giang hồ nổi tiếng thường gặp trên các vỉa hè ở Việt Nam.

Bình luận