Đệ Nhất Giang Hồ Thế – Thất Tinh Tụ Hội

 Thế cờ Thất Tinh Tụ Hội lai tạo hay còn gọi là Bát Tinh Tụ Hội – một trong thế cờ giang hồ nổi tiếng thường gặp trên các vỉa hè ở Việt Nam.

https://www.youtube.com/watch?v=CZ9a57hdGWc

Bình luận