Ma kỳ Dương Quan Lân Giao Hữu Kỳ Vương Đất Bắc Nguyễn Tấn Thọ

Cờ tướng giao hữu giữa Ma kỳ Dương Quan Lân và Kỳ Vương Đất Bắc. Nguyễn Tấn Thọ Vs Dương Quan Lân Thi đấu tại Hà Nội 21/1/1966. Trong trận cờ này danh thủ Nguyễn Tấn Thọ là người cầm quân đỏ đi trước còn danh thủ Dương Quan Lân là người cầm quân đen đi sau. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ván đấu.

Nguồn: Thắng Nguyễn

Bình luận