Sóng dậy ở tuyển cờ tướng

Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam đang manh nha thành hình – trên cơ sở tách ra từ Liên đoàn Cờ Việt Nam – nhưng hàng loạt vấn đề nổi cộm đã và đang chờ tổ chức này phán xử Trên Facebook cá nhân, kỳ