Tốt lụt có thắng được sĩ?

Một Tốt cao thường hòa với một Sĩ, chỉ thắng trong một vài trường hợp rất đặc biệt. Dường như chẳng có chút hi vọng gì khi quân Tốt đó lại lụt và đối phương có đến hai Sĩ   Ông H. G. Muller –

luật cờ tướng việt nam

Trong một ván cờ, đấu thủ thắng cờ nếu: a) Chiếu bí được Tướng đối phương. b) Khi Tướng của đối phương bị vây chặt hết nước đi và các quân khác của đối phương cũng không thể di chuyển được thì tuy chưa bị