Chương trình giao lưu giữa danh thủ Lưu Tông Trạch và người yêu cờ tại TP Đà Nẵng (từ ngày 10-12/05/2018)

  Dự kiến chương trình giao lưu giữa danh thủ Lưu Tông Trạch và người yêu cờ tại TP Đà Nẵng   Địa điểm: CLB cờ tướng Hoàng Anh,địa chỉ: Số 106/2 Phạm Nhữ Tăng; TP Đà Nẵng Thời gian: Từ ngày 10/05 đến sáng 13/05/2018   1: Ngày 10/5/2018 17h30-18h: