Thiên Tài Cờ Tướng Việt Nam Trần Quới Tấn Công Cực Hay Với Khai Cuộc Thuận Pháo

Thiên Tài Cờ Tướng Việt Nam Trần Quới Tấn Công Cực Hay Với Khai Cuộc Thuận Pháo.

Trong ván đấu này danh thủ Trần Quới là người cầm quân đỏ được quyền đi trước và danh thủ Khâu Văn Điệp là người cầm quân đen đi sau. Ván đấu diễn ra vào năm 1985. Hai bên sử dụng khai cuộc thuận pháo tranh đấu rất kịch liệt bên tiên trong giai đoạn đầu trung cuộc đã nhanh chóng đổi 1 xe lấy song pháo của đen và từng bước khống chế cục diện về sau tàn cuộc đổi tiếp 1 xe và chuyển được 3 quân song pháo mã sang cánh trái tấn công vào cánh phải của bên hậu buộc bên hậu phải buông cờ nhận thua.

Mời các bạn cùng theo dõi.

 

Nguồn: Thắng Nguyễn

Bình luận