Ván cờ bố trận thuận pháo của 1 thiên tài cờ tướng Việt Nam 01

Danh thủ Trần Quới sinh năm 1957, con của danh thủ Trần Anh Minh- một tay cờ giang hồ người hoa khét tiếng hồi thập niên 40, 50 của thế kỷ trước. Trong ván đấu này người cầm quân đỏ được quyền đi trước là danh thủ Trần Quới và người cầm quân đen đi sau là danh thủ Mông Thế Hành

Nguồn: Thắng Nguyễn

Bình luận