Ván cờ SW-24U: Ngũ Thất Pháo tiến Tam binh đối Bình Phong Mã tuyệt hay

Ván cờ SW-24U: Ngũ Thất Pháo tiến Tam binh đối Bình Phong Mã tuyệt hay

Thi đấu tối ngày 06/03/2018 – Kết quả: Đỏ (tiên) thắng

 

Nguồn: KyBaiTV

Bình luận