Ván Cờ Tàn Xe Pháo Mã Phối Hợp Uyển Chuyển Của Tay Cao Thủ Tào Nham Lỗi

Ván Cờ Tàn Xe Pháo Mã Phối Hợp Uyển Chuyển Của Tay Cao Thủ Tào Nham Lỗi.

Trong ván đấu này danh thủ số 1 kỳ đàn Trung Hoa ngoại tinh lai khách Vương Thiên Nhất là người cầm quân đỏ được quyền đi trước và danh thủ số 1 Macau Tào Nham Lỗi là người cầm quân đen đi sau.

Mời các bạn cùng theo dõi.

 

Nguồn: Thắng Nguyễn

Bình luận