Ván Cờ Tướng Đỉnh Cao Giữa Hai Đặc Cấp quốc Tế Đại Sư Nguyễn Thành Bảo Vs Vương Bân

Cờ Tướng Đỉnh Cao Giữa Hai Đặc Cấp quốc Tế Đại Sư Nguyễn Thành Bảo Vs Vương Bân Trong ván đấu này danh thủ Nguyễn Thành Bảo của Việt Nam là người cầm quân đỏ được quyền đi trước và danh thủ Vương Bân của Trung Quốc là người cầm quân đen đi sau. Mời các bạn cùng theo dõi.

Nguồn: Thắng Nguyễn

Bình luận