Ván Cờ Tướng Lại Lý Huynh Vs Nguyễn Hoàng Kiên Vô Địch Đấu Thủ Mạnh 2017

Cờ Tướng Lại Lý Huynh Vs Nguyễn Hoàng Kiên tại giải cờ tướng Vô địch Đấu thủ mạnh toàn quốc 2017

Nguồn: Thắng Nguyễn

Bình luận