Ván Đấu Giữa 2 Người Đẹp Cờ Tướng Cao Phương Thanh Và Nguyễn Phi Liêm

Người Đẹp Cờ Tướng Cao Phương Thanh Vs Nguyễn Phi Liêm Trong ván đấu này kỳ thủ Cao Phương Thanh là người cầm quân đỏ được quyền đi trước và kỳ thủ Nguyễn Phi Liêm là người cầm quân đen đi sau. Ván đấu diễn ra tại giải cờ tướng đấu thủ mạnh 2016.

Nguồn: Thắng Nguyễn

Bình luận