Sự xuất thần của Nam phương công tử Lại Lý Huynh vòng thứ 8 “Thiên Thiên Tượng Kỳ”

Bình luận chuyên sâu: Lại Lý Huynh ( Hàng Châu tập đoàn ) vs Triệu Tử Vũ (Hồ Bắc Vũ Hán )
Vòng 8 Thiên Thiên tượng kỳ – giáp cấp liên tái 2016 !!!


Nguồn: Cờ tướng Thăng Long Kì Đạo

Bình luận