Cờ Tướng Quốc Tế Cup IMSA 2019: Tào Nham Lỗi vs Tiết Hàm Đệ

Cờ Tướng Quốc Tế Cup IMSA 2019: Tào Nham Lỗi vs Tiết Hàm Đệ

Trong ván đấu này danh thủ Tào Nham Lỗi là người cầm quân đỏ được quyền đi trước và danh thủ Tiết Hàm Đệ là người cầm quân đen đi sau.

Ván đấu diễn ra tại giải cờ tướng quốc tế cup IMSA vào ngày 14/5/2019

Nguồn: Thắng Nguyễn

Bình luận