Cờ Tướng: Tuyệt Chiêu Khai Cuộc Pháo Đầu Thắng Nghịch Pháo Thực Chiến Hay Nhất Phần 1

Cờ Tướng: Tuyệt Chiêu Khai Cuộc Pháo Đầu Thắng Nghịch Pháo Thực Chiến Hay Nhất Phần 1

Ván đấu đầu tiên giữa 2 danh thủ Dương Quan Lân Vs Tăng Ích Khiêm.

Ván đấu thứ 2 là Hồ Vinh Hoa Vs Đới Vinh Quang

Ván đấu thứ 3 là Trần Văn Ninh Vs Đào Cao Khoa

 

Nguồn: Thắng Nguyễn

Bình luận