Danh sách Ban chấp hành Liên đoàn cờ tướng Việt Nam khóa 1 nhiệm kỳ 2018-2023

 

Danh sách Ban chấp hành Liên đoàn cờ tướng Việt Nam khóa 1 nhiệm kỳ 2018-2023

 

Nguồn: KyBaiTV

Bình luận