Vương Trịnh Đại Chiến Tàn Cuộc Xe Mã Khuyết Tượng vs Xe Song Tượng

Vương Trịnh Đại Chiến Tàn Cuộc Xe Mã Khuyết Tượng vs Xe Song Tượng.

Trong ván đấu này danh thủ Trịnh Duy Đồng là người cầm quân đỏ được quyền đi trước và danh thủ Vương Thiên Nhất là người cầm quân đen đi sau.

Mời các bạn cùng theo dõi.

Nguồn: Thắng Nguyễn

Bình luận